AbbVie

Biologická liečba

Infolinka: 844 844 801

Čo je to biologická liečba

Biologická liečba je definovaná ako podávanie látok rôzneho zloženia a mechanizmu účinku, ktoré zasahujú do imunitných a zápalových dejov spôsobujúcich vznik a vývoj liečených chorôb.


Zvláštnosťou biologickej liečby je skutočnosť, že je založená na využití biologických produktov, teda produktov živej prírody, čo ju odlišuje od farmakologickej liečby pripravenej synteticky. Medzinárodná federácia pre definíciu liekov počíta k biologickej liečbe toxíny, antitoxíny, liečebné séra a produkty živých či usmrtených mikroorganizmov. Ako príklad biologickej liečby môžu poslúžiť očkovacie látky alebo niektoré prípravky z ľudskej krvi. Ako produkty živých organizmov obsahujú biologické prípravky látky, ktoré organizmus liečeného pacienta (príjemcu) môže vnímať ako cudzorodé bielkoviny. Tie môžu fungovať ako antigény, a tak provokovať v liečenom organizme tvorbu protilátok. V tom spočíva úskalie biologickej liečby, pretože môže dôjsť k vzniku alergických reakcií alebo poklesu účinnosti biologickej liečby.