AbbVie

Idiopatické črevné zápaly

Infolinka: 844 844 801

Crohnova choroba

Pre MC sú charakteristické tri črty:

  • Môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviacej trubice. Najčastejšie postihnutá je oblasť prechodu tenkého a hrubého čreva (tzv. ileocekálna oblasť), nasleduje postihnutie tračníka (hrubého čreva), lačníka (tenkého čreva), oblasť konečníka a najmenej častou lokalizáciou je pažerák-žalúdok-dvanástnik (0,5–2,0 % prípadov). Postihnuté oblasti sa však môžu kombinovať a vyvíjať, takže choroba začína v oblasti ileocekálnej, časom sa môže pridať iná oblasť a naopak v pôvodnej lokalizácii zápal vyhasína.

  • Zápal postihuje celú črevnú stenu – teda sliznicu, podslizničné väzivo, svalovinu a povrchovú vrstvu označovanú ako serózna blana. Táto skutočnosť je dôvodom, prečo MC má sklon k tvorbe lokálnych komplikácií ako sú fistuly, abscesy alebo stenózy. Fistula je prepojenie formou chodbičky z čreva na kožu, do inej časti tráviacej trubice alebo dokonca susedných orgánov (močového mechúra, pošvy). Absces je ohraničené hnisavé ložisko, ktoré sa môže prevaliť obsahom do okolia. Stenóza je zúženie svetlosti tráviacej trubice, ktoré vzniká dôsledkom jaziev vznikajúcich pri hojení zápalu črevnej steny. Stenózy prekážajú priechodu črevného obsahu, ktorý sa nad prekážkou hromadí a kvasí, v dôsledku čoho sa živiny horšie vstrebávajú. Veľmi úzke stenózy nakoniec vedú k črevnej nepriechodnosti.

  • Ochorenie postihuje tráviacu trubicu nesúvisle, celkom zdravé úseky susedia s postihnutými.

Obr. č. 1: Schematické znázornenie lokalizácií Crohnovej choroby v tráviacom trakte s percentom frekvencie výskytu.